Beste leden, sponsoren, vrijwilligers en aanstaande vrijwilligers, leden van de kascommissie, bestuursleden en aanstaande bestuursleden, van harte welkom op onze ledenvergadering. 
Later op de avond een speciaal welkom voor Wilbert Broekhuizen, die ons vanavond mee zal nemen in de wereld van de trainingen. Joost zal Wilbert na de pauze verder introduceren.

Terug- en vooruitblik

Op een avond als deze staat de vereniging centraal. Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we aandacht besteed aan de kledingsponsoren en de nieuwe kleding. Daar zijn we erg blij mee en het komt verderop in de vergadering nog even weer aan bod. Bij een algemene leden vergadering hoort ook een terugblik op het afgelopen jaar en natuurlijk een blik vooruit op de plannen die we hebben voor het komende jaar. We zijn als bestuur al een tijdje bezig om te werken vanuit de gedachte die we in nieuwe beleidsplan neer zullen leggen waarbij we als hoofdthema’s hebben gekozen voor het fietsen, waar het accent lag in het vorige jaar (fietsen, fietsen en… fietsen) en dat dat vasthoudend, we nu het accent willen leggen op het “eigenaarschap”. Deze term komt van jou Henk oorspronkelijk. Grupetto is een vereniging en binnen een vereniging zijn de leden actief met datgene wat ons bindt en dat is het fietsen. Ieder in meer of mindere mate en ieder op zijn of haar geheel eigen eigenwijze wijze, maar wel allemaal met een hart voor fietsen. En dat is ook wat ons verbindt. En binnen een vereniging doen we het samen. Het afgelopen jaar hebben we, vooral dankzij Ronald en Bas, weer een slag geslagen bij de vrijwilligers. Uit de belronde is gebleken, dat er ve

el van jullie zijn die wel eens iets voor de vereniging willen doen en ook die structureel wat voor de vereniging kunnen betekenen. We zijn bezig om al die mensen ook weer terug te bellen en ook daar blijven we actief mee bezig. Omdat we nog steeds knelpunten ervaren, gaan straks ook weer een nieuwe belronde doen, want we hebben nog niet iedereen gesproken. Kan gebeuren met een gemiddelde van 360 leden. Mocht je nu al willen aanhaken, Ronald is er vanavond!

Plannen

Als bestuur maken we plannen hoe we de verbinding tussen ons allemaal als leden kunnen versterken en als die verbinding verbeterd kan worden, hoe we dat dan gaan doen. En dat eigenaarschap? Vanuit die binding ontstaat eigenaarschap; de gedachte dat we samen verantwoordelijk zijn voor de vereniging. Als ieder van ons een stukje doet, hebben we een mooi geheel en een ijzersterke vereniging. Wat zeker bijdraagt is ons nieuwe gedeelde clubhuis. En als ik dan terugkijk, 

hebben we een mooi jaar achter de rug. Uit de belronde bleek ook dat diegenen die we aan de lijn hadden mooie woorden voor ons en onze inspanningen hadden. Dank daarvoor. Dat is fijn om te horen. Johan neemt ons in de presentatie mee naar wat we het afgelopen jaar binnen de vereniging hebben georganiseerd en samen hebben gedaan. Joost zal ons dan door de nieuwe plannen van de Toercommissie leiden. Er is aandacht voor de veiligheid. En natuurlijk moet alles financieel goed zijn onderbouwd. Dit onderdeel neemt Henk voor zijn rekening. En dan hebben wij bij de bestuurszaken op de agenda nog een aangename verrassing in de vorm van versterking van het bestuur, maar daar kom ik straks verder over te spreken. Natuurlijk is er ruimte om ook te reageren op de plannen en om met ons en de andere leden te delen wat je bezig houdt binnen de vereniging. Wij proberen het officiële gedeelte niet te lang te maken, zodat er voldoende ruimte is voor de rondvraag en zeker ook voor Wilbert!

Als iedereen dan de stukken erbij pakt, open ik hierbij de vergadering met punt 2 van de agenda. Maar niet nadat ik jullie gevraagd heb of er nog aanvullingen zijn op de agenda….

En de foto’s van de ALV.