Fiets Toer Club Grupetto Meppel e.o.

 1. De hieronder genoemde regels gelden zowel voor de racefietsers als voor de mountainbikers (uitgezonderd punt 4). Ieder lid van de vereniging is verplicht zich aan deze regels te houden.
 2. Tijdens het fietsen in groepsverband, trainingen en bij eventuele gezamenlijk te rijden toertochten:
  1. is het dragen van een helm verplicht;
  2. dragen de rijders zoveel mogelijk het clubtenue (minimaal het shirt, zie artikel 5 van het Huishoudelijk reglement);
  3. is het niet toegestaan een ossenkop- of triathlonstuur te gebruiken (het mag wel gemonteerd zijn);
  4. is het niet toegestaan met losse handen te rijden;
  5. is het niet toegestaan een telefoon te gebruiken tijdens het fietsen;
  6. wordt het NTFU-pasje, met daarop contactgegevens (in geval van calamiteit), standaard meegedragen (tevens advies om ICE-code standaard in telefoon op te nemen);
  7. wordt er in geval van een calamiteit / ongeluk door individuele leden niet gecommuniceerd met externen / media. De wijze waarop en met wie wordt in onderlinge afstemming tussen wegkapitein en bestuur bepaald (bestuur is eindverantwoordelijk.
 3. Een introducé mag tweemaal meefietsen en kan daarna alleen nog meefietsen als hij of zij lid wordt van de vereniging.
 4. Er wordt met betrekking tot race in verschillende groepen gefietst. Lees hier meer over de groepsindeling.
 5. Elke groep wordt begeleid door een door de vereniging aangestelde wegkapitein. Deze bepaalt de route, houdt de snelheid in de gaten en ziet toe op de verhoudingen in de groep. Onder normale omstandigheden is het tempo van de langzaamste rijder leidend! Alleen als het echt niet anders kan kunnen groepen in onderling overleg worden opgesplitst.
 6. Bij geringe opkomst kunnen de groepen in onderling overleg worden samengevoegd. Het tempo van de langzaamste groep zal dan leidend worden.
 7. Bij een erg grote opkomst tijdens gezamenlijke ritten kan de groep worden opgesplitst in meerdere groepen. Groepen zijn in verband met de veiligheid niet groter dan 12 personen.
 8. Bij pech, een sanitaire stop of achterblijvers etc. wacht iedereen totdat de groep weer compleet is. Aanwijzingen in deze van de wegkapitein dienen te worden opgevolgd met dien verstande dat een ieder verantwoordelijk is en gehouden kan worden voor zijn / haar afwijkend gedrag.
 9. Ter indicatie onderstaand de belangrijkste (aan de NTFU ontleende) waarschuwingstekens voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke kruispunten en andere weggebruikers:
  1. ‘VOOR’: Er rijdt, loopt of staat iets voor ons aan de rechterkant van de weg.
  2. ‘TEGEN’: Er komt ons iets tegemoet of er rijdt, loopt of staat iets voor ons aan de linkerkant van de weg.
  3. ‘ACHTER’: Er komt een auto/motor ons achterop.
  4. Hand opsteken/’STOP’: Vaart minderen of stoppen.
  5. Wijzen naar obstakels in het wegdek en op de route en roepen, bijvoorbeeld ‘GAT’, ‘MODDER’, ‘PAALTJE’
   Bij afslaan hand uitsteken en roepen ‘LINKS’ of ‘RECHTS’.
  6. ‘LEK’: Spreekt voor zich.
   De aanwijzingen dienen te worden opgevolgd, met dien verstande dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen gedrag.
 10. De verkeersregels worden tijdens gezamenlijke ritten in acht genomen.
  Binnen de bebouwde kom max. 25 km per uur en op fietspaden wordt de snelheid naar beneden en naar een veilige snelheid aangepast. Beter is nog, voor de snellere groepen, om de fietspaden zoveel als mogelijk te mijden of achter elkaar te gaan rijden.
  Ook hier geldt dat aanwijzingen in deze van de wegkapitein dienen te worden opgevolgd met dien verstande dat een ieder verantwoordelijk is en gehouden kan worden voor zijn/haar afwijkend gedrag.
 11. De wegkapitein kan in bepaalde situaties afwijken van bovengenoemde regels als de veiligheid het toelaat. Ook ziet de wegkapitein erop toe of er in specifieke gevallen extra rust-/eetmomenten moeten worden ingelast.
 12. Te allen tijde geldt: samen uit, samen thuis!
 13. Het reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 20 februari 2014.