Fiets Toer Club Grupetto Meppel e.o.

Artikel 1 Lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier in te leveren bij het bestuur. Met de ondertekening van het bij het inschrijfformulier behorende automatische incassoformulier machtigt het nieuwe lid de vereniging tot het automatisch incasseren van de contributie. Minderjarigen kunnen lid worden van de vereniging vanaf 15 jaar mits bij de aanmelding de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger is gevoegd en deelname aan trainingen onder begeleiding van een volwassene plaatsvindt. Bij toelating is ieder nieuw lid bij vooruitbetaling één jaar contributie verschuldigd aan de vereniging. Na aanmelding ontvangt het nieuwe lid een schriftelijke bevestiging van de aanmelding voor het lidmaatschap. Na ontvangst van de contributie is het lidmaatschap definitief.
  2. Leden zijn aangesloten bij de NTFU en ontvangen daarom een NTFU-ledenpas. Ook ontvangt ieder lid jaarlijks omstreeks februari gratis het Toerfietsevenementen-programma (TEP) en zes keer per jaar het informatieve Fietssport magazine. Daarnaast is het materiaal tijdens NTFU-fietstochten en door de vereniging georganiseerde fietsactiviteiten auto