Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor jouw lidmaatschap van onze vereniging. Wij vragen van jou je volledige naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, e-mail adres en bankgegevens.

Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op onze Website. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hiervoor nader omschreven.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

De vereniging verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

–          het verwerken van jouw lidmaatschap van onze vereniging in de ledenadministratie;

–          het verwerken van jouw lidmaatschap van onze vereniging in onze financiële administratie;

–          deelname aan evenementen of andere activiteiten van de vereniging;

–          informatievoorziening ten behoeve van de leden;

–          openbare informatievoorziening over (activiteiten van) de vereniging;

–          aanbiedingen bijvoorbeeld met betrekking tot clubkleding, vermits aan de vereniging gerelateerd;

–          relatiebeheer met sponsoren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor jouw lidmaatschap en daaruit voorvloeiende verwerkingen, waarvoor we een termijn hanteren van 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap, tenzij er een gerechtvaardigd belang is de gegevens langer te bewaren, dan wel toestemming is verkregen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken is dat enkel omdat dit noodzakelijk is met betrekking tot jouw lidmaatschap. Een voorbeeld is de verstrekking van jouw persoonsgegevens aan de NTFU.

Beveiliging

De vereniging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via (emailadres secretariaat).

Personen jonger dan 16 jaar

De vereniging heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar zonder de vereiste toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via (info@grupettomeppel.nl), dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door een bericht te sturen naar info@grupettomeppel.nl. Het wijzigen van je e-mailinstellingen kan via de afmeldlink onderaan onze nieuwsbrieven.

Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar (info@grupettomeppel.nl). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De vereniging zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Cookies

De vereniging gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vragen?

Voor overige vragen kun je contact opnemen met het secretariaat van de vereniging (info@grupettomeppel.nl).

Deze privacyverklaring is opgesteld in mei 2018 en herzien in april 2022.