Gedragscode MTB

De NTFU heeft in samenwerking met de KNWU, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een
gedragscode MTB ontwikkeld om een goede omgang met andere recreanten en een goed behoud
van de natuur na te streven.

Gedragcode MTB
• Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
• Respecteer de natuur: plant én dier.
• Fiets in kleine groepjes.
• Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk.
• Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets.
• Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond.
• Maak geen onnodig lawaai.
• Laat geen afval achter.