Meppel, april 2020

Beste leden,

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 maart ben ik gekozen tot jullie nieuwe voorzitter.

Ik wil hierbij nogmaals mijn voorgangster Berit Mulder bedanken voor haar bijdrage, deze geleverd heeft aan onze vereniging. Berit is gedurende 6 jaar voorzitter geweest van Grupetto en ze heeft deze functie met verve uitgeoefend. Daarnaast ook een woord van dank aan Johan Hertong. Johan is gedurende 7 jaar aan onze vereniging als secretaris verbonden geweest, een persoon met een grote betrokkenheid en een sociale instelling. Johan mag je gerust “Mister” Grupetto noemen. Beide blijven gelukkig als lid onze vereniging verbonden.

Johan is opgevolgd door Wouter Groenhof. Nieuw in het bestuur is Gert van Unen. Gert zal de taken van Henk Roze overnemen als penningmeester. Henk blijft aan het bestuur als algemeen bestuurslid verbonden. Het bestuur wordt gecompleteerd door Arne Veerman als algemeen bestuurslid/vice voorzitter. 
We zijn nog op zoek naar een algemeen bestuurslid. Gezien de samenstelling van ons ledenbestand zou het mooi zijn als een vrouwelijk lid zich hiervoor beschikbaar zou stellen. Meld je aan als je interesse hiervoor hebt. 

Voor mij is het een eer dat jullie vertrouwen in mij hebben gesteld en ik verheug mij op het voorzitterschap van Grupetto. Een vereniging met 350 leden waarvoor wij een platform bieden om op verschillende niveaus te fietsen in onze prachtige omgeving. Na een lange en vooral natte winter hadden we natuurlijk zin om weer te genieten van een nieuw wielerseizoen. Op 1 en  8 maart vonden eerste zondagsritten plaats en toen….. werden we geconfronteerd met allerlei maatregelen door de overheid als gevolg van het Corona virus. Het dagelijks leven staat op zijn kop, onzekerheid over onze gezondheid, onze baan en onze naasten.

Alle clubactiviteiten zijn inmiddels opgeschort tot 1 juni inclusief de Warx Classico Grupetto en het is nu afwachten wat er verder gaat gebeuren. Dinsdag 21 april zal daar meer duidelijkheid over komen. In tijden van crisis worden mensen creatief. Onze TC heeft een leuk initiatief bedacht de Grupetto BINGO

Ik wens iedereen de komende tijd het beste toe en blijf vooral gezond!

AVANTI GRUPETTI

Jullie voorzitter,

Paul Jacobs