Op 28 februari 2019 vond de Algemene Ledenvergadering plaats bij ZiZo in Meppel. Voorafgaand aan de vergadering was er een bijeenkomst voor onze wegkapiteins met een hapje en een drankje, om te leren van het vorige seizoen en om de start van het nieuwe seizoen te bespreken. De vergadering is door meer dan 50 leden bezocht.

Afscheid klaas en joost

Afscheid

In de vergadering hebben we afscheid genomen van de bestuursleden Klaas Huisman en Joost Sterenborg; zij hebben hun termijnen niet verlengd. Voor hen in de plaats zijn Paul Jacobs en Wouter Groenhof met applaus verwelkomd als nieuwe bestuursleden. Daarnaast is afscheid genomen van Ronald Scholte als vrijwilligers coördinator.

Petje op petje af

Het was een levendige vergadering met veel gezelligheid en hilariteit in het tweede gedeelte van de avond. Martijn Sargentini gaf een boeiende presentatie. Daarna heeft hij samen met de jarige Bort Hartog nieuwe kleur gegeven aan de klassieker petje op petje af, waarbij 2 gesigneerde boeken van Martijn als prijzen zijn weggegeven. Overigens, de petjes waren originele Grupetto petjes. De avond werd met een borrel afgesloten.

De foto’s zien hier terug te vinden en hieronder het openingswoord van de voorzitter.

Openingswoord van de voorzitter

Welkom op de jaarvergadering van FTC Grupetto. Fijn dat er weer zoveel leden, waaronder onze wegkapiteins, vrijwilligers en sponsoren aanwezig zijn. Een paar dagen voor zo’n vergadering ligt alles klaar voor de avond en dan begint het nadenken over de inhoud van het openingswoord. Allereerst komt dan weer de gedachte aan het overlijden van André Klomp naar voren. Dat was een moeilijk moment en we moesten even zoeken hoe we op de beste manier vanuit Grupetto recht aan André zouden kunnen doen. Hoewel het verdrietig was, kijken we daar goed op terug. Dan zie hoe mensen elkaar steunen.

En in dat proces zag in een verband tussen Grupetto en Zonta. Ik ben ook al jaren lid van ZontaClub Rond de Reest. Dit is een onderdeel van een internationale serviceclub met een basis in de Verenigde Staten. De leden zijn vrouwen die vanuit hun capaciteiten en netwerken proberen het leven van vrouwen waar ook ter wereld leefbaar te maken. Daarvoor werken we nauw samen met de Verenigde Naties om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 voor een duurzame, eerlijke en rechtvaardige wereld vooral ook voor vrouwen mogelijk te maken. Dit jaar organiseren wij op 9 maart Rondje Meppel en een crowdfundingsactie voor de Stichting Congo van Guy Okamba, geen onbekende in Meppel. Hij heeft een prachtig project om tienermoeders een vak te leren en ze daarin te helpen op te starten met een microkrediet zodat zij en hun families bestaansmogelijkheden krijgen en daarmee ook een gevoel van zelfrespect. Prachtig doel. En nu naar het fietsen, want ook daar zijn leden van ons individueel bezig te helpen de wereld een stukje mooier te maken, door hun eigen krachten in te zetten. Als voorbeeld de actie van oud bestuurslid en medeoprichter Ferdi Dijk, die in Uganda een onmogelijk eind gaat fietsen voor Amref Flying Doctors. Meer over het project van Ferdi is te lezen in de komende nieuwsbrief. En zo probeert ieder van ons zijn of haar steentje bij te dragen. We zien het ook binnen de vereniging. Al die vrijwilligers die op hun eigen manier een bijdrage leveren, vanuit waar zij goed in zijn en waar zij de tijd voor kunnen vinden. Toch even een paar namen noemen, Kees, mooi de foto’s die nu in ons clubhuis hangen en dat je er nu ook weer bent. Maar ook Saskia en Nicole, dankzij hun inspanning en de mooie samenwerking met Interwijs, ziet de website er tip top uit. Zonder sponsoren geen financiële ruimte, en zeker een ander kostenplaatje qua kleding. Zonder de wegkapiteins valt er niet te fietsen, zonder commissie en vrijwilligers hebben we geen trainingen, speciale ritten, Classico en wat te denken van het clubweekend! Zonder Hankie is onze ledenadministratie niet op orde, zonder kascommissie geen voortgang in de vergadering, zonder jou Cees, geen open clubhuis op zondagmorgen en dan vergeet ik nog veel mensen. En ook tijdens het fietsen zien we het. Even een tandje terug als iemand daarom vraagt of even een hand in de rug tegen de wind in of een zetje de heuvel op. Het zijn de grote en de kleine dingen die we allemaal nodig hebben en de wereld net even iets mooier maken. Ik heb niet de indruk dat jullie het doen voor de complimenten, wij realiseren ons dat we het samen doen en dat het daarom goed gaat met de vereniging.

Het mag dan een individuele sport zijn, en wellicht zijn we individualisten. Maar we hebben wel oog voor de mensen en de wereld om ons heen.

Het is en blijft samen uit, samen thuis.

Dan open ik hiermee de vergadering.