Onderstaand vind je de speech van voorzitter Berit Mulder waarmee de Algemene Ledenvergadering van 17 februari jl. werd geopend. De foto’s die door Kees Veelo genomen zijn vind je hier.

 

Goedenavond allen!

CHV_9481 (Medium)Fijn dat jullie er zijn! Ik denk dat er veel verenigingen graag zouden willen dat er zo’n grote opkomst is op een ledenvergadering. Dat laat zien dat er een grote verbondenheid is met de vereniging en een grote betrokkenheid bij de club. Dank dat jullie er zijn! En Hillard, dank dat we weer bij jou mogen zijn!

Ik heb even na moeten denken waar ik het in mijn – korte – opening over zou willen hebben. Gelukkig kreeg ik inspiratie door een betrokken lid. Maandagavond kreeg ik in een gesprek via social media een berichtje waarin nogmaals geconstateerd werd dat communicatie lastig is binnen Grupetto. En dat is ook zo, communicatie is verhipte lastig. Niet alleen binnen Grupetto overigens. Want hoe vertel je iedereen waar je mee bezig bent, hoe kunnen leden zien dat hun signalen serieus worden opgepakt, hoe weten nieuwe leden hoe de vereniging werkt en wat ze kunnen verwachten, hoe weten commissieleden hoe een commissie functioneert….

We zijn ook hier al een tijdje mee bezig. Een van de pijlers is het beleidsplan. Dat is al een goede basis. Daar wordt een nieuwe versie van gemaakt omdat de termijn van de oude verloopt. Hierin is terug te vinden wat voor vereniging wij zijn, hoe de vereniging in elkaar zit en wat de ambities zijn van het bestuur voor de komende periode. Kortom, hoe de hazen lopen…. Of de fietsers fietsen….. We zullen het dan ook op de site zetten, zodat iedereen het kan bekijken en ons weer kan voorzien van input voor een volgende ronde.

Dan is het ook belangrijk dat nieuwe commissieleden niet hoeven zoeken en meteen kunnen meedraaien. De activiteiten- en classicocommissie zijn daarom als voortrekkers begonnen draaiboeken per evenement te maken. Datzelfde kunnen we doen voor de andere commissies. We hebben deze week met de wegkapiteins ook al gesproken over zoiets voor wegkapiteins. Dat is wel zo prettig als je nieuw binnen komt.

En datzelfde geldt voor nieuwe leden. Weten wat je kunt verwachten is belangrijk, maar ook dat je opgevangen wordt binnen de vereniging, begeleid wordt bij het fietsen en merkt dat we je zien. Hierover straks in de presentatie meer.

We hebben plannen en ambities genoeg. Die willen we graag uitvoeren en dat doen we graag samen. We zijn ook bezig met een traject om anders te kijken naar onze vrijwilligers. Wij hebben in kaart hoeveel dat er zijn. Ook daaruit blijkt hoe de leden betrokken zijn bij onze club. Dank daarvoor aan alle vrijwilligers! Hoe meer handen, hoe meer we kunnen bereiken. Wellicht kunnen we nog meer mensen bereid vinden als we de teams groter maken of de acties kleiner of beter verdelen. Dat vraagt een andere manier van kijken. Daar zijn we mee bezig en jullie horen daar meer van. Qua communicatie, ik denk via de nieuwsbrief. Want zoals jullie straks ook in de resultaten van de enquête kunnen zien, die wordt zeer gewaardeerd.

En dan vieren we dit jaar ons eerste lustrum en dat kan alleen maar samen, met de hele club! Wij verheugen ons erop jullie dit jaar bij de diverse fiets- en feestactiviteiten te zien. Streep in ieder geval 11 mei af in jullie agenda’s, onze dies, onze verjaardag. Daar is echt een leuk programma voor, voor zowel de leden als onze sponsors.

Tot jullie, onze leden bedankt dat jullie hier zijn aan de start van het lustrumjaar en het nieuwe bestuursjaar en onze vrijwilligers dank voor jullie betrokkenheid. Graag ook wil ik onze sponsors bedanken! Voor de sponsors in de zaal, fijn dat jullie er zijn en fijn dat jullie zoveel hart voor de club hebben dat je ook sponsort. Voor de sponsors die mijn verhaal lezen via de site: wij zijn erg blij met jullie en wij weten donders goed dat wij jullie steun nodig hebben.

Dan open ik nu de vergadering.