Bijeenkomst wegkapiteins

Net als in de afgelopen jaren is er ook dit jaar voorafgaand aan de ALV een bijeenkomst voor wegkapiteins gehouden. Onder het genot van een hapje en een drankje is teruggekeken op 2018 en vooruitgeblikt op 2019. De belangrijkste besproken punten zijn:

 • Aantal wegkapiteins
  Om verschillende redenen zijn er in 2019 minder wegkapiteins beschikbaar als in eerdere jaren. Daardoor zijn wij helaas genoodzaakt om het aantal ingeplande wegkapiteins te verminderen: op dinsdag- en donderdagavond zal er één wegkapitein worden ingepland en op zondagochtend twee. Er zal dus altijd een wegkapitein van dienst zijn die zorgt dat groepen ingedeeld worden en vertrekken. Wel zullen er dus vaker groepen vertrekken zonder wegkapiteins.
 • Training wegkapitein
  Er zijn tenminste zeven nieuwe en bestaande wegkapiteins die graag de NTFU training tot wegkapitein willen volgen. Daarom zal naar verwachting medio mei deze training worden georganiseerd. De training staat ook open voor leden die mogelijk de rol van wegkapitein willen invullen, maar graag eerst meer informatie willen hebben. Wil je dit? Mail dan naar toercommissie@grupettomeppel.nl
 • Vaste routes
  In 2017 zijn we gestart met ‘verplichte’ vaste routes, wat in 2018 is aangepast naar mogelijk te rijden routes. We hebben geconcludeerd dat niet alle wegkapiteins gebruik maken van de ingeplande routes, maar afhankelijk van bijvoorbeeld windrichting of eigen initiatief een route kiezen. Voor 2019 is daarom gekozen om een tiental routes beschikbaar te stellen via de website van Grupetto voor alle leden. De routes kunnen gebruikt worden door wegkapiteins die het prettig vinden om niet te veel over de route te hoeven nadenken, maar ook door groepen die zonder wegkapitein vertrekken.
 • Melden incidenten
  Van de NTFU hebben wij het bericht ontvangen dat incidenten met schade tot gevolg gedurende clubritten (dinsdag- en donderdagavond, zondagochtend en andere evenementen) binnen 24 uur gemeld moeten worden. Dit is een voorwaarde vanuit de ongevallenverzekering. Afgesproken is dat aanwezige wegkapiteins bij een dergelijk incident zo snel mogelijk de secretaris van Grupetto informeren. De verantwoordelijkheid voor het melden ligt bij het betreffende lid, maar Grupetto wil hierbij zoveel mogelijk ondersteunen.