Zoa13226671_1697228707161454_793239200758330101_nls bekend hebben we met vertegenwoordigers van de Tourcommissie, de Activiteitencommissie, de Classico Commissie en het bestuur op 18 mei jl. diverse leden gebeld in het kader van onze vrijwilligersactie. De resultaten waren zeer positief; diverse leden hebben toegezegd als vrijwilliger iets voor de vereniging te willen betekenen! Deze mensen staan nu op een lijst en worden één dezer dagen door iemand vanuit een commissie benaderd om e.e.a. concreet invulling te geven.

13244602_1697228710494787_1746235077726380653_nHelaas hebben we die avond nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De opmerking “ik ben nog niet gebeld” hebben we dan ook meerdere malen gehoord. N.a.v. de resultaten van de eerste belronde hebben we echter besloten dat een 2e ronde eerst nog niet nodig is en dat we deze gaan houden in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op basis van de dan gevoerde gesprekken met de potentiële nieuwe vrijwilligers vanuit de eerste belronde is er na de zomer ook beter inzichtelijk wat de behoefte aan in te vullen vrijwilligerstaken zullen zijn.

Het Bestuur