Reglement voor de “Lampionnentocht”

De afgelopen weken zijn diverse leden, onder de vlag van FTC Grupetto, gestart met “Lampionnentochten”. Om dit in goede banen te leiden en om het voor onze leden zo veilig mogelijk te laten zijn hebben we binnen de Toercommissie (in overleg en afstemming met het bestuur) de volgende afspraken gemaakt.

Omdat onder de vlag van FTC Grupetto gefietst wordt vindt de Toercommissie het noodzakelijk voorwaarden te stellen om de “Lampionnentochten” op een verantwoorde manier te laten verlopen. Aan het rijden in groepen zitten specifieke risico’s. Het rijden in het donker zorgt er nog eens voor dat hier een aantal specifieke risico’s aan toegevoegd worden. Hier zijn aanvullende afspraken voor nodig om het voor iedereen ook een plezierige en veilige activiteit te laten zijn en blijven.

De Toercommissie heeft daarom de volgende voorwaarden opgesteld waar elke deelnemer zich aan dient te houden:

“Lampionnentochten” zijn alleen toegankelijk voor leden van FTC Grupetto. Introducees zijn niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat mensen zonder fietservaring een keer meerijden en door de onervarenheid een ongeval veroorzaken.

  • Zoals ook bij andere activiteiten  zijn alle rijders voorzien van een deugdelijke helm en verkeert de fiets in een zodanige staat dat die geschikt is voor fietsen onder de gegeven omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan banden, bandenspanning en remmen.
  • Alle fietsen zijn voorzien van deugdelijke verlichting waarbij aan de voorzijde van de fiets een wit licht wordt verspreid van minimaal 150 lumen. De achterzijde van de fiets is voorzien van helder en continu (dus niet knipperend) rode verlichting. Deelnemers worden nadrukkelijk geadviseerd om een reflecterend hesje of andere reflecterende kleding te dragen.
  • Snelheden binnen de bebouwde kom blijven onder alle omstandigheden onder de 25km/u.
  • De rijsnelheden buiten de bebouwde kom blijven gemiddeld onder de 32 km p/u met een absoluut kortstondig maximum van 35 km p/u (bijv. bruggetje af). De activiteit is ook meer   bedoeld om de conditie op peil te houden dan toe te werken naar een trainingspiek.
  • De maximale groepsomvang is 8 rijders. Bij meer animo wordt de groep ten allen tijde gesplitst (bijvoorbeeld: 9 deelnemers wordt 1×5 en 1×4).
  • De deelnemers kiezen telkens een voorrijder (“wegkapitein”) die de verantwoordelijkheid voor die avond draagt. Dit betreft niet alleen de route maar hij/zij zorgt er ook voor dat      bovenstaande regels worden nageleefd.
  • Er wordt een vaste route gereden die desgewenst linksom of rechtsom wordt afgelegd. Deze route wordt jaarlijks door de Toercommissie vastgesteld.
  • In geval van, al dan niet dreigende sneeuwval, bevroren weggedeeltes, ijzel, mist en onweer zullen “Lampionnentochten” hoe dan ook geen doorgang vinden onder de vlag van FTC Grupetto.

Het behoeft geen toelichting dat de Toercommissie en het bestuur ervan uit gaan dat elk lid en deelnemer aan deze activiteit bovenstaande voorwaarden in acht neemt. Zoals ook opgenomen in het Fietsreglement van FTC Grupetto geldt ook nu dat aanwijzingen in deze van de “wegkapitein” dienen te worden opgevolgd met dien verstande dat een ieder verantwoordelijk is en gehouden kan worden voor zijn/haar afwijkend gedrag.