Reglement voor de “Lampionnentocht”

De afgelopen weken zijn diverse leden, onder de vlag van FTC Grupetto, gestart met “Lampionnentochten”. Om dit in goede banen te leiden en om het voor onze leden zo veilig mogelijk te laten zijn hebben we binnen de Toercommissie (in overleg en afstemming met het bestuur) de volgende afspraken gemaakt.

Omdat onder de vlag van FTC Grupetto gefietst wordt vindt de Toercommissie het noodzakelijk voorwaarden te stellen om de “Lampionnentochten” op een verantwoorde manier te laten verlopen. Aan het rijden in groepen zitten specifieke risico’s. Het rijden in het donker zorgt er nog eens voor dat hier een aantal specifieke risico’s aan toegevoegd worden. Hier zijn aanvullende afspraken voor nodig om het voor iedereen ook een plezierige en veilige activiteit te laten zijn en blijven.

De Toercommissie heeft daarom de volgende voorwaarden opgesteld waar elke deelnemer zich aan dient te houden:

“Lampionnentochten” zijn alleen toegankelijk voor leden van FTC Grupetto. Introducees zijn niet toegestaan. Dit om te voorkomen dat mensen zonder fietservaring een keer meerijden en door de onervarenheid een ongeval veroorzaken.

  • Zoals ook bij andere activiteiten  zijn alle rijders voorzien van een deugdelijke helm en verkeert de fiets in een zodanige staat da