Rabo Clubsupport – Stem op Grupetto!

Één keer per jaar is de Rabo ClubSupport-actie. Hierbij investeert de Rabobank in lokale clubs en verenigingen.
Door online te stemmen bepalen de leden van de Rabobank de hoogte van het bedrag dat elk van de deelnemende verenigingen krijgt. Jouw stem is dus geld waard!

In de periode van 4 t/m 26 september kan er weer gestemd worden.
Met de opbrengst willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet met een feestelijke avond. Wij kunnen niet bestaan zonder de inzet van onze leden. 

Vrijwilligers die meehelpen activiteiten te organiseren, om al onze leden een gevarieerd aanbod te kunnen bieden. Denk hierbij aan onze wegkapiteins die de groepen (veilig) begeleiden, routemakers, trainers en organisatoren van tochten, GP