Velen van jullie zullen inmiddels te maken hebben gehad met de regeling van de AVG, al is het alleen door de tsunami aan mails van verzenders van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Ook sportverenigingen moeten voldoen aan de regels van de AVG. Deze regels zijn niet zo streng, maar wel bewerkelijk. Wij hebben alles wat schriftelijk moet worden vastgelegd inmiddels op papier staan.

Als vereniging mogen we alle persoonsgegevens verzamelen en verwerken die nodig zijn voor jouw lidmaatschap en de aanmelding bij de NTFU. Wij hoeven bijvoorbeeld van onze huidige leden geen toestemming te hebben om de nieuwsbrief te blijven versturen. Immers, die gebruiken we om jullie te laten weten wat er speelt binnen de vereniging. Wel moet het mogelijk zijn, zoals dat nu ook het geval is, om de nieuwsbrief op te zeggen. We mogen overigens zonder jullie toestemming geen commerciële aanbiedingen doen of reclame maken en dat past ook niet bij onze vereniging. Verder horen we het graag als je zou willen dat wij een foto van jou van onze site verwijderen. Dat kon je al aangeven, en nu is het ook formeel geregeld. Voor de nieuwe leden zullen we op het aanmeldformulier de vragen opnemen of zij de nieuwsbrief willen ontvangen en of ze ermee akkoord gaan dat er foto’s op de site geplaatst worden.

Nieuwe website

Er wordt door Interwijs, samen met Nicole en Saskia druk gewerkt aan onze nieuwe website. Hierop wordt het privacy statement geplaatst. Mochten jullie vragen hebben over jouw persoonsgegevens en de AVG, dan kun je die sturen naar info@grupettomeppel.nl.